De Huurdersraad is er voor u!

Privacy Statement

Door deze link te openen kunt u de gehele tekst lezen van ons Privacy Statement.
Dit Statement is noodzakelijk in verband met de nieuwe wet op de Privacy, die is ingegaan op 25 mei 2018.

WEB-HR_Triada_Privacy_Statement.pdf