Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

De Huurdersraad van Triada

De Huurdersraad vertegenwoordigt de huurders bij Triada. De raad adviseert Triada over algemene zaken, zoals huurprijsbeleid, vaststelling van het huurbeleid van het eerstvolgende jaar en over verhuur van woningen en woonruimteverdeling. Ook heeft de Huurdersraad een belangrijke rol bij het maken van de prestatieafspraken tussen gemeenten, Triada en huurders. De raad handelt en beslist zelfstandig en onafhankelijk.

Lees meer
Vacature

Vacature 3 nieuwe bestuursleden Emst, Vaassen en Heerde

De Huurdersraad Triada is met spoed op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden. Bij voorkeur uit Emst, Vaassen en Heerde.

Lees meer
Nieuws

27-03-2020 | Woonbond blij met stappen tegen huisuitzetting

De Woonbond is blij met stappen tegen huisuitzetting

Lees meer
Nieuws

18-03-2020 | Beperk financiële gevolgen Corona-crisis voor kwetsbare mensen

In de bestrijding van het Corona-virus zijn vele maatregelen nodig. Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen, waaronder ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen.

Lees meer
Nieuws

20-02-2020 | Brief aan de Kamer over aanpak woningnood

Aansluitend op het vorige nieuws item vindt u hier de brief aan de Kamer.

Lees meer
Bekijk al het nieuws