De raad adviseert Triada over algemene zaken zoals huurprijsbeleid, vaststelling van het huurbeleid.

Bouw van 24 flexwoningen in Heerde

09-07-2024

Maandag 8 juli 2024 is gestart met de bouw van 24 flexwoningen aan de Haneweg in Heerde. Hierbij waren Jolanda van Loon (directeur-bestuurder Triada en Stephan Nienhuis (wethouder van de gemeente Heerde) aanwezig voor het verrichten van de plaatsing van een grondplaat.