Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

Prestatieafspraken verlengd.

12-12-2022

De gemeente Hattem, Woonstichting Triada en de Huurdersraad Triada maakten vorig jaar nieuwe prestatieafspraken. 

Deze afspraken worden met een jaar verlengd. Het bijbehorende verlengingsdocument werd in het stadhuis ondertekend door directeur-bestuurder Jolanda van Loon van Triada, voorzitter Johan Brouwer van de Huurdersraad en wethouder Koen Castelein van de gemeente Hattem. “We zijn gelijkgestemd over onze intenties en afspraken. Daarom verlengen we de in 2022 gemaakte prestatieafspraken tot en met 2023”, delen de ondertekenaars mee. Wethouder Castelein voegt daar nog aan toe: “We leven in een tijd met grote opgaven. Het is belangrijk dat we ons samen blijven inzetten voor goed en betaalbaar wonen in Hattem.” Ook de directeur van Triada en de voorzitter van de Huurdersraad onderstrepen de meerwaarde van samen optrekken. “We zetten onze goede samenwerking voort”, benadrukt Van Loon. “Dit is in het belang van zowel de huurders als de woningzoekenden”, merkt Brouwer op. Het gaat in de prestatieafspraken niet alleen om huurwoningen bouwen, maar ook om zorgen voor een goede leefomgeving, verduurzamen, de doorstroming op de huizenmarkt en het huisvesten van jongeren, ouderen en statushouders. De looptijd wordt hierdoor tot en met 2023 verlengd. 


Foto: Johan Brouwer, Jolanda van Loon en Koen Castelein (v.l.n.r.) ondertekenen het document met de wederzijdse prestatieafspraken.