Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

Nieuw convenant Huurdersraad met de Raad van Commissarissen.

05-12-2022

Huurdersraad, Raad van Commissarissen en Triada: 3 partijen die ieder hun eigen rol hebben bij zorgen voor goed wonen. De RvC en de Huurdersraad vernieuwden hun wederzijdse afspraken. Dat gebeurt jaarlijks, maar het enthousiasme over de samenwerking is er niet minder om. Het dagelijks bestuur van de HR en de RvC vergaderen een paar keer per jaar samen. Dat helpt enorm bij de overdracht van kennis en daarvan worden de adviezen beter. Ook buiten die vergaderingen om weten zij elkaar goed te vinden en is de samenwerking prettig. Dat ervaart in ieder geval de voorman van de Huurdersraad Johan Brouwer. ‘Natuurlijk houdt ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Die zijn in het nieuwe convenant nóg wat helderder omschreven’, aldus Brouwer.