Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

Huurverhoging 2022

25-04-2022

Huurverhoging Triada lager dan landelijk

Volgens de wet kunnen huurders vanaf juli 2022 een huurverhoging krijgen van maximaal 2,3%. Gemiddeld verhogen woningcorporaties de huur dit jaar met 2%. Maar Triada kiest ervoor de huren gemiddeld met slechts 1,2% te laten stijgen. Wij baseren de huurverhoging op het energielabel van de woning.

  • Woningen met een A of B label krijgen een huurverhoging van 1,7%
  • Woningenmet een C of D-label van 0,5%
  • Woningen met energielabel E t/m G zelfs helemaal geen huurverhoging: 0%.

Huurders van Triada ontvangen vanaf deze week en vóór 1 mei een brief met hun nieuwe huurprijs. Die huurprijs berekent Triada dit jaar voor het eerst op basis van het energielabel.

We maken ons zorgen over de stijging van de woonlasten

“We ontkomen niet aan een huurverhoging om onze woningen de komende jaren te kunnen verduurzamen. Maar we maken ons zorgen over de stijging van de woonlasten van onze huurders. Door met name de explosief gestegen energieprijzen staat de betaalbaarheid onder druk. Wij hebben geen invloed op de energieprijs en zijn hiervoor ook niet verantwoordelijk. We zijn wel verantwoordelijk voor de verduurzaming van de woningen waardoor de energiekosten van onze huurders deels bepaald worden, daarom baseren we de huurverhoging dit jaar op het energielabel.” Aldus Jolanda van Loon, directeur-bestuurder van Triada.

Triada neemt haar verantwoordelijkheid

De huidige onzekere situatie op de energiemarkt is de belangrijkste reden voor Triada om de huurverhoging dit jaar lager vast te stellen dan wettelijk mogelijk is. Ook de Huurdersraad is positief over deze keuze. Wim Bernard, secretaris van de Huurdersraad, geeft aan “Wij hebben na goed beraad een positief advies gegeven over de huurverhoging voor 2022. Daarbij hebben we gelet op de recente cijfers van het CBS die laten zien dat de energieprijzen voor 2022 hoger uitvallen dan gedacht. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat Triada blijft werken aan verduurzaming en verbetering van de energetische kwaliteit van de woningen.”