Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

Hulp van energiecoaches

22-03-2022

bron: Woonbond


Energie en geld besparen met een energiedisplay

Opschalingsproject met Aedes en Woonbond

Na vele pilots, onderzoeken en goede ervaringen gaan Aedes en de Woonbond samen Meters Maken. In november 2021 is, na een startjaar, met budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken het project Meters Maken verlengd naar Meer Meters maken. 


Op 13 april 2021 kwam het onderzoek van het PBL naar buiten, waarin wordt bevestigd dat de continue aanwezigheid van een energiedisplay, dat de bewoner inzicht geeft in het actuele energieverbruik in de woning, gemiddeld tot 5% energiebesparing leidt. Met deze bevestiging in de rug willen Aedes en de Woonbond de huursector stimuleren dit 'laaghangend fruit' te plukken. Ondersteund door Quintens helpen zij huurdersverenigingen en woningcorporaties op gang, die met hun huurders aan de slag willen met bewustwording en energiebesparing. Voor dit moment is gekozen om de inzet van een eenvoudige energiedisplay als hulpmiddel te stimuleren om de slimme meter 'uit de meterkast' te halen. Belangrijk is om de installatie hiervan met een goede uitleg te begeleiden en op een logisch moment in te passen de bedrijfsvoering van een woningcorporatie en als ‘vanzelfsprekend' beschikbaar te maken. Woningcorporaties worden - zo mogelijk in samenwerking met hun huurdersverenigingen - uitgedaagd in een eerste proefjaar ervaring op te doen om daarna op te schalen naar een jaarlijkse aanpak van bijvoorbeeld 2 tot 10% van de woningvoorraad.