Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

Energiecontract bij blokverwarming

22-03-2022

bron: Woonbond


De gasprijzen blijven stijgen. De onrust onder huurders over de energierekening groeit. Zo’n 380.000 huurders wonen in een complex met blokverwarming. Deze blokverwarming wordt meestal met aardgas gestookt. (Er zijn echter ook blokverwarmingssystemen die warmte krijgen via een warmtenet of een warmtekoudeopslag-/WKO-installatie.) Bij blokverwarming betaalt de huurder een voorschot op de kosten aan de verhuurder. De verhuurder stuurt één keer per jaar een afrekening voor de totale stookkosten. Meestal weten de huurders niet wat voor een energiecontract de verhuurder heeft afgesloten.

Woonbond adviseert huurdersorganisaties en bewonerscommissie hun verhuurder actief te vragen om huurders hierover te informeren.

Oproep: Informeer huurders actief

Gezien de onrust op de gasmarkt is het goed als verhuurders hun huurders daar actief over informeren. Zo kunnen huurders zich voorbereiden op eventuele veranderingen in de energiekosten die ze betalen en komen ze niet voor (onaangename) verrassingen te staan. Aedes (de koepel van woningcorporaties) en de Woonbond roepen daarom hun achterban op om deze informatie snel aan huurders met gasgestookte blokverwarming te verstrekken. 

Vast energiecontact

Heeft de verhuurder voor langere tijd vaste tarieven afgesproken met de energieleverancier? Dan gaat de huurder op dit moment niet meer voor energie betalen. De eerder afgesproken tarieven blijven gewoon gelden. Wel doet de verhuurder er goed aan bewoners te laten weten wanneer het contract afloopt en de tarieven waarschijnlijk zullen veranderen.

Variabel of recent gewijzigd energiecontact

Als een verhuurder variabele tarieven heeft afgesproken met de energieleverancier of onlangs het energiecontract heeft vernieuwd, dan zal de verhuurder waarschijnlijk al de voorschotbedragen die de huurders betalen, hebben aangepast. Het is verstandig om na te gaan of de verhuurder inderdaad de voorschotbedragen heeft aangepast naar de nieuwe situatie, zodat er geen verrekening komt aan het einde van het jaar en huurders plotseling moeten bijbetalen.

Samenvatting

  1. Woningen met blokverwarming worden vaak gevoed met gas. 
  2. De verhuurder heeft daarvoor een energiecontract met de energieleverancier afgesloten.
  3. Huurders betalen een voorschot op de stookkosten en ontvangen 1 keer per jaar een afrekening op de stookkosten. 
  4. Als de verhuurder weet dat de kosten gaan stijgen of zijn gestegen, dan moet de verhuurder zorgen voor een aanpassing van het voorschot bedrag, zodat de huurder bij de afrekening niet voor een onaangename verrassing komt te staan.
  5. Belangrijk is ook dat álle huurders weten wat de looptijd is van het energiecontract dat de verhuurder heeft gesloten. Dan weten zij ook wanneer een kostenstijging aan zit te komen. 
  6. Huurdersorganisaties kunnen daarnaar vragen en verhuurders wordt geadviseerd daar over te communiceren met hun huurders.