Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

Je kunt echt invloed hebben als Huurdersraad.

29-10-2021

Goede sfeer “Vijf keer per jaar hebben we een vergadering, daar is ook manager Wonen  Dorien Ladrak bij aanwezig. Soms organiseren we een extra vergadering.”  Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, het jaarverslag of de  begroting. “De sfeer in de vergaderingen  is goed”, vindt Evert. “Het gaat wel eens  hard tegen hard, maar we gaan altijd als  even goede vrienden uit elkaar. Soms is  het belang net wat anders of kijken we er  met andere ogen naar.”  Tussen de vergaderingen door heeft  Evert meestal contact met Wim, de  secretaris, of Johan, de voorzitter. “Even  een mail of telefoontje, de lijnen zijn kort.  We weten elkaar te vinden. En als er iets  is trekken ze bij mij aan de bel. Andersom  doe ik dat ook. Deze laagdrempeligheid is  de basis voor een goede samenwerking.”  “Als lid van de Huurdersraad heb  je echt invloed”  Dat vertelt Evert. “Stel dat Triada iets  wil veranderen aan het beleid over servicekosten, dan kan dat niet zomaar. De  Huurdersraad moet daarmee instemmen.” Hij geeft een voorbeeld van wat de  Huurdersraad heeft kunnen bereiken. “Het betrof de huurverhoging. Die  bestond uit twee categorieën. De  Huurdersraad kreeg signalen van huurders dat zij dit niet begrepen. ‘Waarom  krijgt iemand die twee straten verderop  woont een veel lagere huurverhoging?’  Ze hebben toen voorgesteld om er drie  categorieën van te maken. Daarmee  kwam er een eerlijker verdeling.