Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

Hoe betrek je jonge mensen bij de Huurdersraad?

08-11-2021

Reint zit in de RvC namens de Huurdersraad*.
“De Huurdersraad heeft veel invloed als het gaat om het  toezichthouden op Triada,” legt Reint uit. “Wij kijken of  Triada het juiste doet voor de huurders.”  
Uitstekende samenwerking De samenwerking met de Huurdersraad vindt Reint uitstekend. “We hebben regelmatig contact, nu vooral telefonisch  vanwege corona.
Ik bel vaak met Johan, de voorzitter van  de Huurdersraad. Hij belt mij ook als hij ergens mee zit.  Dan probeer ik de Huurdersraad bij te staan met advies  of ik kaart iets aan bij de directeur-bestuurder.  
De Huurdersraad heeft ook zelf rechtstreeks contact met de directeur-bestuurder en de manager Wonen. Het is belangrijk  dat de Huurdersraad vroeg wordt betrokken en goede uitleg  krijgt.
Want zij moeten het aan hun achterban, aan alle  huurders, kunnen uitleggen.” Oproep om mee te doen  Reint wil jonge huurders oproepen zich aan te melden voor de Huurdersraad.
“Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in  duurzaamheid, in groen of leefbaarheid in buurten en wijken?  Dan kan je een goede bijdrage leveren. Je groeit in het werk voor de Huurdersraad.
Dus laat je niet afschrikken door de  hoeveelheid en soort onderwerpen. Het gaat om het prettig wonen in een fijne woonomgeving. Dat is iets waar heel veel  mensen een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren.”