Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

Petitie de Goede Zaak tegen beleid minister Ollongren

12-09-2020

Aan: Minister Ollongren van Wonen

Noodpakket voor de wooncrisis

Campagne aangemaakt doorDe Woonbond en DeGoedeZaak

Veel huurders zien hun huur weer stijgen terwijl hun inkomen gelijk blijft of daalt. De vele pogingen van de oppositie in de Eerste en Tweede Kamer om de huurverhoging dit jaar wegens de coronacrisis te stoppen hebben niet geholpen. Dit kabinet wil er niet aan toegeven. Minister Ollongren stelt onder andere dat als woningcorporaties de huur zelf zouden bevriezen, ze dan te weinig geld zouden binnenkrijgen om nieuwe woningen te bouwen. Dat de corporaties hier vooral geen geld voor hebben doordat de staat jaarlijks corporaties de verhuurderheffing oplegt, bleef buiten beeld. Sterker nog, de verhuurderheffing wordt ook dit jaar gewoon weer binnengehaald.

Wij stellen een noodpakket voor. Een noodpakket dat huurders financieel ondersteunt. Een noodpakket dat ervoor zorgt dat er de komende jaren meer sociale huurwoningen worden gebouwd om de oneindige wachtlijsten terug te dringen. Een noodpakket dat ervoor zorgt dat bestaande woningen worden opgeknapt en klaar zijn voor de toekomst.

Dit zijn onze voorstellen:
· Een woningbouwimpuls van 2,5 miljard zodat gemeenten voor een langere periode kunnen blijven doorbouwen in de crisis, met als eis minimaal 30% sociale huur voor nieuwbouwprojecten;
· Een investeringsfonds van 3 miljard voor huurverlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen;
· Tot de coronacrisis ten einde is gemeenten financieel volledig compenseren om voor voldoende maatschappelijke opvang te zorgen voor daklozen;
· De huurtoeslag te verhogen en breder beschikbaar maken.

De verkiezingen in maart 2021 naderen en dit is de laatste kans voor het kabinet om te kiezen voor de belangen van huurders en woningzoekenden. Goed en betaalbaar wonen is een grondrecht!

Waarom is het belangrijk