Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders van Triada.

Nieuwbouw Lippenoordweg/Zandkamp te Hattem

16-10-2020

Triada bouwt op de prachtige locatie aan de Lippenoordweg en Zandkamp in Hattem zestig nieuwbouwwoningen: vijftig appartementen en tien eengezinswoningen. 

Herstructurering

Eerder stonden op het terrein tussen de Lippenoordweg, Zandkamp en het Breestuk 68 rijtjeswoningen. 28 ervan zijn in overleg met de huurders succesvol gerenoveerd. De overige 40 woningen zijn gesloopt. Daar komen nu deze 60 nieuwe woningen voor terug.

Hoge kwaliteit

De kwaliteit van de appartementen en woningen wordt vergelijkbaar met die van het Uilennest in Hattem. Dat is een bij huurders en woningzoekenden zeer geliefd wooncomplex van Triada uit 2015. De 60 nieuwbouwwoningen die Triada nu gaat bouwen zijn nóg energiezuiniger. Ze krijgen een duurzame, gasloze installatie voor verwarming en warm water. Alle 60 woningen hebben 2 slaapkamers en zijn geschikt voor huishoudens van maximaal 3 personen. Triada verhuurt straks alle woningen onder de huurtoeslaggrens. Dat betekent dat ze bereikbaar zijn voor mensen met een bescheiden inkomen.

Toegankelijk en dicht bij de voorzieningen

De toegankelijkheid van de woningen komt op een hoog niveau te liggen. Zodat ook mensen met loopbeperkingen er zonder aanpassingen in kunnen wonen. Winkels en zorgvoorzieningen zijn op korte afstand aanwezig. Ook de mooie oude binnenstad van Hattem is dichtbij. De woningen zijn daarom uitermate geschikt voor ouderen. Veel daarvan wonen nu in de wijken rondom van het nieuwbouwproject. Zij kunnen daardoor in hun vertrouwde woonomgeving blijven.

Passend in de omgeving

De appartementengebouwen krijgen drie woonlagen. Ze zijn in hoogte vergelijkbaar met de omliggende bebouwing. Zij zijn verdeeld over twee woongebouwen van ieder 25 appartementen. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere kleuren baksteen om een levendig gevelbeeld te creëren. Ook de 10 eengezinswoningen zijn klaar om levensloopgeschikt in te wonen. Ze hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De tweede slaapkamer en een bergruimte bevinden zich op de eerste verdieping. De 10 woningen zijn verdeeld over twee rijtjes van 5 woningen aan weerszijden van het project.

Planning

In juni 2020 zijn voorbereidende werkzaamheden op de locatie gedaan. De officiële start van de bouw staat gepland voor half oktober 2020. De oplevering staat in de planning voor de eerste helft van 2022. Een aantal maanden voor de oplevering start gewoonlijk de verhuur. 

Informatieavonden

Er zijn de afgelopen jaren over het nieuwbouwproject drie voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Het stedenbouwkundig plan is twee maal gepresenteerd aan belangstellenden. De opmerkingen van omwonenden zijn zover als mogelijk verwerkt in het definitieve plan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om parkeren (langsparkeren en parkeren op het nieuwe middenterrein), wandel- en rijroutes, oriëntatie van de blokken en het uit- en doorzicht. Ook is een groenplan opgesteld rondom alle gebouwen met aansluiting op bestaande groenzones.

  • Informatiebijeenkomst 24 september 2019: de omwonenden kregen de definitieve tekeningen te zien.
  • Informatiebijeenkomst juni 2018: de aangepaste plannen werden gepresenteerd.
  • Informatiebijeenkomst oktober 2017: stedenbouwkundige Irma Klevering gaf de eerste presentatie

Nieuwsbrief

Hebt u zich de afgelopen jaren aangemeld voor nieuws over Hattem Noord? Dan krijgt u van ons bericht indien er nieuws is. Het e-mailadres voor opgave voor deze nieuwsbrief (hattemnoord@triada.nl) is niet bedoeld voor correspondentie. U kunt zich via dat adres niet inschrijven voor een woning (volg daarvoor deze link). Wij lezen de inhoud van de mail niet. Het enige dat er gebeurt, is dat uw mailadres op een lijst komt voor nieuwsberichten. Hebt u een vraag aan ons of wilt u via e-mail in contact komen met een medewerker? Dan kunt u dat doen via ons klantcontactpunt (kcp)