De Huurdersraad is er voor u!

Prestatieovereenkomsten over wonen

05-12-2019

Jaarlijks sluiten Triada en de Huurdersraad prestatieovereenkomsten met de drie gemeenten Hattem, Heerde en Epe.

         

In de overeenkomsten, die u vindt op deze pagina, staat wat de partijen met elkaar afspreken op het gebied van wonen (Kijk bij 'Zie ook:'). 

De Huurdersraad, gemeente en Triada zijn samen verantwoordelijk voor mensen die zelf niet kunnen zorgen voor een passende woning. Zij werken daarom samen aan een samenhangend en op elkaar afgestemd woonbeleid voor de sociale sector. Gebaseerd op de eigen taken en verantwoordelijkheden. Het betreft afspraken per gemeente, voor de komende vier jaar. De afspraken worden jaarlijks opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

Door onderstaande link te openen kunt u  de prestatieafspraken per gemeente lezen.
https://www.triada.nl/over-ons/publicaties/prestatieovereenkomsten/

Foto: Henri van der Beek

De ondertekenaars:

  • Gemeente Hattem: wethouder M.A. Schipper
  • Gemeente Heerde: wethouder H.J. Berkhoff
  • Gemeente Epe: wethouder R.A.J. Scholten
  • Huurdersraad: De heer J.P. Brouwer, voorzitter
  • Triada: De heer H.J.H. van de Ven, directeur-bestuurder