De raad adviseert Triada over algemene zaken zoals huurprijsbeleid, vaststelling van het huurbeleid.

De Huurdersraad van Triada

De Huurdersraad vertegenwoordigt de huurders bij Triada. De raad adviseert Triada over algemene zaken, zoals huurprijsbeleid, vaststelling van het huurbeleid van het eerstvolgende jaar en over verhuur van woningen en woonruimteverdeling. Ook heeft de Huurdersraad een belangrijke rol bij het maken van de prestatieafspraken tussen gemeenten, Triada en huurders. De raad handelt en beslist zelfstandig en onafhankelijk.

Lees meer
Vacature

Vind jij het onderwerp ‘wonen’ belangrijk?

Of weet je een en ander over duurzaamheid, leefbaarheid of onderhoud?
En wil je je inzetten om de belangen van alle huurders van Triada te behartigen? Op deze website kun je al een beetje lezen wat wij als Huurdersraad doen. Maar graag vertellen we je er meer over. 


Lees meer
Nieuws

25-04-2022 | Huurverhoging 2022

Laagste energielabels krijgen bij Triada geen huurverhoging.

Lees meer
Nieuws

17-04-2022 | Afschaffen Verhuurderheffing geregeld bij wet

Het afschaffen van de Verhuurderheffing wordt afgeschaft. Dit Wordt geregeld bij Wet.

Lees meer
Nieuws

22-03-2022 | Hulp van energiecoaches

In veel gemeenten zijn energiecoaches die vaak huurders kunnen helpen en adviseren om met eenvoudige maatregelen hun energieverbruik te verlagen.

Lees meer
Bekijk al het nieuws